Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN

STANDARD PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.

 

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.